برای م ع ص و م مینویسم
 
اازل گوندن طریق عشق پاکه بنده پابندم

گواهیم شمع اهیمدور پر پروانه پروندم

|+| نوشته شده توسط موسی در یکشنبه سی ام شهریور 1393  |
 
اازل گوندن طریق عشق پاکه بنده پابندم

گواهیم شمع اهیمدور پر پروانه پروندم

|+| نوشته شده توسط موسی در یکشنبه سی ام شهریور 1393  |
 بر ای یک نفر خاص
عید باستانی نوروز

 

بر همگان مبارک.

 

و عید تو نیز مبارک م

|+| نوشته شده توسط موسی در جمعه یکم فروردین 1393  |
 عشق

از استادی پرسیدند ایا قلبی که شکسته باز

 

هم میتواند عاشق شود؟

 

استاد گفت : بله

 

پرسیدند ایا شما از لیوان شکسته اب خورده اید؟

 

استاد جواب داد: ایا شما به خاطر لیوان شکسته

 

از اب خوردن دست کشیده اید؟

|+| نوشته شده توسط موسی در شنبه دوازدهم بهمن 1392  |
 بودن تو...
چه خوب است که هستی...

 

وقتی که هستی ورود هر غریبه ای به

 

این سرای پر از تو ممنوع میشود.......

 

واین برای بیتابی من تاب است...

|+| نوشته شده توسط موسی در چهارشنبه دوم مرداد 1392  |
 دلتنگی
دلت که گرفته باشد با صدای ترانه که هیچ

 

باصدای دست فروش دوره گرد هم گریه میکنی

|+| نوشته شده توسط موسی در سه شنبه چهارم تیر 1392  |
 ساقی
دل و عقل و دین و هوشم همه را به باد دادی

 

ز  کدام  باده  ساقی  به  من  خراب  دادی

|+| نوشته شده توسط موسی در جمعه سی و یکم خرداد 1392  |
 بعضیها
گاهی فکر کردن به بعضیها ناخوداگاه لبخندی روی

 

لبانت مینشاند.

 

چقدر زیباست این لبخندها و چه دوست داشتنی

 

هستند این بعضیها

|+| نوشته شده توسط موسی در یکشنبه نوزدهم خرداد 1392  |
 طناب
مقداری طناب درخانه هست

 

میای طناب بازی؟

                     

                        یا گره اش بزنم به سقف؟

|+| نوشته شده توسط موسی در جمعه دهم خرداد 1392  |
 دلدادگی
دلت را به کسی نسپار...

 

این روز ها برخی از سپرده ات هم بهره میخواهند...

 

بهره ای به قیمت تنهایی...

|+| نوشته شده توسط موسی در دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392  |
 
 
 
بالا